โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน (ซิโนแวค เข็มที่ 1)

26 สิงหาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน (ซิโนแวค เข็มที่ 1)

สำหรับ..
1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคไตวายเรื้อรัง , โรคมะเร็ง , โรคอ้วน , โรคเบาหวาน ,โรคหลอดเลือดสมอง )

3. ชายที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 Kg หญิงที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 Kg หรือผู้ที่มีดัชนีมวลกาย(BMI)มากกว่า 30
( สูตรคำนวณ BMI ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว(kg) หารด้วย ความสูง(cm)ยกกำลัง2 )

เปิดให้วอล์คอิน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 27 และวันจันทร์ ที่ 30 ส.ค. 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น.

จำนวนจำกัด 1,000 คิว / วัน
* กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อเข้ารับบริการ *

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม.. สามารถติดต่อ call centerโทร 053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)

ประกาศวันที่ 26 ส.ค. 2564

แกลลอรี่