เทศกาลศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ “Chiang Mai Crafts Fair 2020” ครั้งที่ 4

27 พฤศจิกายน 2563

สถาบันวิจัยสังคม

เทศกาลศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่  “Chiang Mai Crafts Fair 2020” ครั้งที่ 4 ตอน ยังหายใจ๋ ศิลปหัตถกรรมยังอยู่ทุกลมหายใจ  วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่ปัญหาต่างๆ มากระทบกับชีวิตและวิถีของ “คนเมือง”  ทั้งโรคระบาด COVID-19, ฝุ่นควัน pm 2.5, มลพิษในเมือง, สภาพอากาศที่แปรปรวน  ถึงเวลาที่ต้องกลับมามองดู และรักษาลมหายใจให้แข็งแรง สร้างความเข้มแข็ง กระตุ้นลมหายใจของงานช่างที่ต้องการคนสืบทอด รักษาลมหายใจของเมืองเชียงใหม่ เพื่อประกาศให้โลกได้รู้ว่า เรายังสบายดีและมีแรง

ภายในงานประกอบไปด้วย
* กาดสล่า ออนเซลล์ : Kad Salha on sale
ร้านค้าจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง
งานหัตถกรรม และงานศิลปะจากช่างท้องถิ่น

* กึ๊ดแป๋งแต่งสร้าง : Creative Workshop
เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมเรียนรู้ได้ทดลอง
ปฏิบัติงานศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน งานเชิงช่างมรดกวัฒนธรรม

* ลมหายใจ๋คนเมือง : Breath of Native Crafts Exhibitions
นิทรรศการงานศิลปะพื้นบ้านล้านนา แสดงวิธีคิด ความเชื่อ
และการออกแบบของคนในอดีตที่ผสมผสานสุนทรียศาสตร์
ผ่านงานหัตถกรรม และรูปแบบศิลปะ เป็นข้าวของเครื่องใช้

* จุมสล่า มาม่วน : Celebration Event
พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปี นครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก UNESCO Creative City Network
และเฉลิมฉลองเชียงใหม่เป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก (Cultural Crafts City of Chiang Mai )

* ลู่เล่นลงข่วง : Local Expression เวทีวัฒนธรรม
กิจกรรมการแสดง การละเล่น และการเสวนาเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะพื้นบ้าน งานสร้างสรรค์
จากทุนทางวัฒนธรรมได้ออกสู่สาธารณะ
แล้วมาป่ะกั๋นเน่อเจ้าาาาาา??

แกลลอรี่