ทีม TEAM LITTY 2GOOD4U อก.มช. คว้ารางวัลชมเชยในแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ Food Innovation Concept Contest 2022

18 มิถุนายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวจินต์จุฑา ลีประเสริฐพันธ์ นางสาวกมลนันท์ จิตรานุกูลกิจ นางสาวเบญจมาพร ศรีวิชัย นางสาวชลลดา แก้วร่วมวงค์ และกรรณิการ์ ศรีกนก นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชมเชย ในการการแข่งขัน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล และ ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ ร่วมเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาทีม
แกลลอรี่