วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทศกาลโฮลี (Holi Festival) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs) ร่วมกับโครงการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหว่างคณะบนมาตรฐานและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR Programs)

7 มีนาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทศกาลโฮลี (Holi Festival) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs) ร่วมกับโครงการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหว่างคณะบนมาตรฐานและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR Programs)

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเทศกาลโฮลี (Holi Festival) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดีย โดยเทศกาลโฮลีคือเทศกาลฮินดูแห่งสีสัน ในบางครอบครัวเทศกาลโฮลีเป็นเทศกาลที่ศักดิ์สิทธิ์และดำเนินพิธีการทางศาสนา แต่ส่วนใหญ่แล้วเทศกาลโฮลีคือเทศกาลแห่งความสุขเป็นเทศกาลที่ผู้คนร้องเพลง เต้นรำ และสาดผงสีใส่กันอย่างสนุกสนานเพื่อสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนที่เล่นสาดสีใส่กัน บรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานและสีสันที่สวยงาม
กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีนักศึกษา อาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 57 คน
แกลลอรี่