ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่