คณะทันตแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น

22 มีนาคม 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ทพญ.ดร.กันยารัตน์ คอวนิช ให้การต้อนรับ Dr. Koichi Tabeta และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวญี่ปุ่น จำนวน 11 คน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 สถาบัน ได้แก่  Niigata University, Tohoku University และ Okayama University ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านทันตกรรมชุมชนและคลินิกต่างๆ ของคณะฯ  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในช่วงระหว่างวันที่ 6 - 15 มีนาคม 2562

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://img.dent.cmu.ac.th/?r=gallery/viewalbum&album_id=763 

แกลลอรี่