หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด กรุณากรอกข้อมูล

1 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัดระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564 

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุณากรอกข้อมูล  แบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU student and staff Inter-provincial Travel Survey)

ได้ที่ https://cmu.to/ReportCoV19HD 

ข้อมูลโดย : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่