การเข้ารับบริการที่ห้องตรวจคัดกรองโรคอุบัติใหม่,อุบัติซ้ำ

16 เมษายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

การเข้ารับบริการที่ห้องตรวจคัดกรองโรคอุบัติใหม่,อุบัติซ้ำ

เรียนผู้เข้ารับบริการที่ห้องตรวจคัดกรองโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำทุกท่าน

1. ระหว่างการนั่งรอเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด ขอให้ท่านทำการ update ข้อมูลของตนเองที่ “ตู้ kiosk”

2. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทราบผลการตรวจทางไลน์ suandok hospital แต่ยังไม่มีเลขโรงพยาบาล (Hospital Number; HN) สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ : https://bit.ly/32jPvOy (“Banner A”)

3. การตรวจสอบผลการตรวจโควิด19 (covid-19) ผ่านช่องทาง LINE suandok hospital ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ : https://bit.ly/32jx1xC (“Banner B”)

*เฉพาะกรณีผลตรวจไม่พบว่ามีการติดเชื้อ (ผลลบ)เท่านั้น**
แกลลอรี่