ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

8 ธันวาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ดูประกาศปฏิทินที่ https://cmu.to/cmucalendar66

ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/cmucalendar

แกลลอรี่