คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าพบปะผู้บริหาร Kyoto Institute of Technology

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมนานาชาติสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ Kyoto Institute of Technology เข้าพบปะ Prof.Dr. MORISAKO Kiyotaka อธิการบดี และ Prof. Dr.YOSHIMOTO Masahiro และ Prof.Dr. KAMEI Kaeko รองอธิการบดี ร่วมประชุมหารือในการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร นักศึกษา วิชาการ และวิจัยร่วมกันต่อไปในอนาคต
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Kyoto Institute of Technology กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

photo credit : Kyoto Institute of Technology

แกลลอรี่