โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน (ซิโนแวค เข็มที่ 1)

4 ตุลาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

สำหรับ..
1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
(โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคไตวายเรื้อรัง , โรคมะเร็ง , โรคอ้วน ,โรคเบาหวาน ,โรคหลอดเลือดสมอง )
3. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่รับการตรวจที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
: สิทธิพิเศษ / นำมาฉีด 1 ท่าน ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีน 1 ท่าน ( เฉพาะ ข้อ 1-3 )

4. ชายที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 Kg , หญิงที่มีน้ำหนักมากกว่า 70 Kg

เปิดให้วอล์คอิน
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 5 ,6 ,8 ,11 ,15 ตุลาคม 2564
(รับวอล์คอิน 500 ราย/วัน)

เวลา 08.00 - 12.00 น.

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อเข้ารับบริการ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901
(ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)

ประกาศวันที่ 4 ต.ค. 2564
แกลลอรี่