วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะผลิต Viral Clip ลดปัจจัยเสี่ยง-บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด"

18 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า ในกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ย้ำอันตรายกว่าที่คิด

สสส. สานพลัง เครือข่ายสื่อเคเบิลท้องถิ่น-วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ม.เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง สร้างความรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด
การสูบบุหรี่ และ "บุหรี่ไฟฟ้า" เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตชีวิตคนไทยก่อนวัยอันควร พบคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคจากการสูบบุหรี่กว่า 1.2 ล้านคน เสียชีวิตเร็วขึ้น 18 ปี และมีภาวะทุพพลภาพก่อนเสียชีวิตเฉลี่ย 3 ปี จากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ไฟฟ้า ถึง 7.9 หมื่นราย และอายุ 20-24 ปีมี อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงสุด ที่น่าตกใจคืออายุเพียง 6 ปี ก็เริ่มการทดลองสูบบุหรี่แล้ว การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนมีภูมิรู้เท่าทันกลยุทธ์ของธุรกิจบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

ผลิตสื่อลดปัจจัยเสี่ยงสูบบุหรี่ไฟฟ้า

วันนี้(15 พ.ย. 2565) ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะผลิต Viral Clip ลดปัจจัยเสี่ยง-บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด" จัดโดย สสส. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง (Cable Channel 37HD) และสถานีโทรทัศน์ ลิเนียร์ เคเบิลทีวี เชียงใหม่ สนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงสู่ชุมชน

ผศ.ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการผลิตสื่อ Viral Clip ที่พวกเขาสนใจ โดย สสส. และเครือข่ายได้สนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการลดปัจจัยเสี่ยง เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายใกล้ตัวเด็กเยาวชน ทำให้เกิดผลงานสื่อที่สามารถให้เขานำไปแชร์ บอกต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัว ถือเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนรุ่นใหม่ ชุมชน สังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.dailynews.co.th/news/1685310/

https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/3NEBzkk?utm_source=lineshare

https://www.bangkokbiznews.com/health/education/1038013

แกลลอรี่