คณะพยาบาล มช. ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

2 เมษายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับพยาบาล แพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ทุกความช่วยเหลือจากทุกท่านเป็นเสมือนพลังของทัพหลังที่สำคัญในการส่งต่อกำลังใจให้ทัพหน้าสู้ศึกได้อย่างปลอดภัย แล้วเราจะชนะไปด้วยกัน !!

แกลลอรี่