Startup มช. สุดเจ๋ง ผลิตเครื่อง UVC ฆ่าไวรัสแบบเคลื่อนที่ เชื่อมระบบ IOT ส่งมอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วภาคเหนือ

9 เมษายน 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จับมือ Startup ด้าน IOT บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด ผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของอุทยานฯ สร้างโอกาสให้ผลผลิตนวัตกรรมกับกลุ่มผู้ใช้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมจัดพิธีมอบเครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ “V-Free By Maneejun” แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ทางสังคม

       วันที่ 9 เมษายน 2563 ผศ.ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหาร บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด คุณไกสร มณีจันทร์ ประธานกรรมการฯ และคุณเกรียงไกร มณีจันทร์ กรรมการฯ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของอุทยานฯ มอบเครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ “V-Free By Maneejun” มูลค่า 52,000 บาท อันเป็นผลผลิตนวัตกรรมของบริษัทฯ ที่ได้ผสานการนำระบบ IOT (Internet Of Things) เข้ามาช่วยในระบบสั่งการทำงานของเครื่องผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบุญสม มาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
       ผศ.ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ กล่าวว่า การบ่มเพาะธุรกิจ สร้าง Startup และการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผลผลิตนวัตกรรม นับเป็นหนึ่งในบริการของอุทยานฯ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์สังคม โดยสามารถต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาสภาวะวิกฤตทางสังคมจากการระบาดของเชื้อไวรัส จึงทำให้อุทยานฯ เล็งเห็นโอกาสที่สามารถช่วยเหลือสังคมผ่านการจับคู่ผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีความต้องการสอดคล้องกัน
       ด้านคุณไกสร มณีจันทร์ ประธานกรรมการ บริษัท มณีจันทร์ฯ กล่าวถึงที่มาว่า บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและพบว่า ความเข้มข้นของแสง UVC มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย โดยสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรม รวมทั้งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและ IOT อย่างครบวงจร จึงบูรณาการทีมงานด้านการผลิตและงานวิจัย ผลิตเครื่อง V-Free ขึ้น ซึ่งสามารถกำเนิดแสง UV ที่มีความเข้มข้นในช่วงคลื่น 253.7 นาโนเมตร สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่มีระบบอากาศปิดในสถานพยาบาลและวัสดุทางการแพทย์ ช่วยลดความเสี่ยงของการติดโรคแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการสถานพยาบาล ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์) และยังช่วยลดต้นทุนในการทำความสะอาดได้ โดยปรับแต่งอุปกรณ์ให้เคลื่อนที่ได้ง่ายเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและเพิ่มพื้นที่สำหรับการฆ่าเชื้อในห้องต่างๆ รวมถึงพื้นที่แออัดซึ่งยากต่อการทำความสะอาด ทั้งยังมีระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน พร้อมสามารถควบคุมการทำงานจากระยะไกล แสดงผลประสิทธิภาพการทำงานโดยสามารถส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการ (ล้านนาแล็ป) เพื่อวิเคราะห์เชื้อและรายงานผลอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลอด UVC ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันจากผู้ผลิตรายอื่นได้เป็นอย่างมาก
       สำหรับ “V-Free By Maneejun” บริษัทฯ ได้ออกแบบเครื่องเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานถึง 3 ขนาด ครอบคลุมรัศมีการทำงานจากเครื่องในระยะ 3 - 5 เมตร (ราคา 36,000 - 75,000 บาท) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นอย่าง สถานศึกษา ตลาดสด รถขนส่งสินค้า โรงแรม ฯลฯ ปัจจุบันเครื่อง “V-Free By Maneejun” วางแผนจะได้นำไปมอบให้กับสถานพยาบาลอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น โรงพยาบาลเชียงดาว โรงพยาบาลสันกำแพง และโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชันจำกัด โทร. 0-5201-4431 ต่อ 11, 12 อีเมล maneejun.tech.eng@gmail.com

แกลลอรี่