สถาบันนโยบายสาธารณะ รับสมัคร ผู้จัดการหลักสูตรอบรม (Executive Education Lead)

2 ตุลาคม 2566

สถาบันนโยบายสาธารณะ

สถาบันนโยบายสาธารณะ รับสมัครงานตำแหน่ง : ผู้จัดการหลักสูตรอบรม (Executive Education Lead)

** หน้าที่และความรับผิดชอบ **
1. วางระบบการบริหารจัดการหลักสูตรอบรมของสถาบันฯ
2. บริหารจัดการโครงการหลักสูตรอบรมในประเทศและสำหรับภาคีต่างประเทศ
3. มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรอบรมและถ่ายทอดความรู้
4. บริหารทีมในการให้บริการหลักสูตรอบรม
5. วางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายผลหลักสูตรอบรมต่างๆของสถาบันฯ
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
7. รับผิดชอบคุณภาพการเรียนรู้และการให้บริการของทุกโครงการ

** คุณสมบัติ **

  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ หากจบมาทางด้านนโยบายสาธารณะหรือแขนงที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเขียนและสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม
  • มีประสบการณ์การบริหารโครงการและงบประมาณ
  • มีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับภาครัฐ
  • พร้อมทำงานที่เชียงใหม่ แบบเต็มเวลา
  • เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
  • วันเริ่มงาน : 1 ธันวาคม 2566 หรือเร็วกว่านั้น

สถาบันนโยบายสาธารณะ เป็นองค์กรที่เน้นการพัฒนาและส่งเสริมนโยบายสาธารณะที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม เรามองหาบุคคลที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง

เราหวังว่าจะได้พบกับบุคคลที่มีความสามารถและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเรา!

  • สนใจสมัครงาน ส่งประวัติการทำงานมาที่ [spp@cmu.ac.th] หรือโทร. [098 815 3444]
  • หมดเขตสมัครวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป


School of Public Policy, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District,Chiang Mai Thailand, 50200
Website : http://spp.cmu.ac.th/
Tel +66(0)88-268-7034
แกลลอรี่