ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

"คณะแพทยศาสตร์ มีความยินดี ที่จะประกาศการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือ องค์การอนามัยโลก แห่งใหม่ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

ศูนย์ความร่วมมือ WHO เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) อยู่ภายใต้การนำของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยศูนย์นี้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 21 เมษายน 2566 เป็นต้นมา

ภารกิจหลักคือ 1) เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการดําเนินงานวิจัยด้านการจัดการการป้องกันและควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ในระดับปฐมภูมิและ 2) เพื่อให้การฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถสําหรับผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิในการป้องกันและควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)

ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มา ณ โอกาสนี้

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่