ประกาศ มช. เรื่อง ทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษา มช. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

13 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศ มช. เรื่อง ทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษา มช. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563


แกลลอรี่