ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2566

1 พฤษภาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
เข้าดูผลได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
โดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก

>> ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 ได้ที่ https://student.mytcas.com/

>> สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 และ 2)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ได้ที่ https://student.mytcas.com/

>> ตรวจสอบกำหนดการต่างๆจากประกาศเพิ่มเติมได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

หมายเหตุ: สำหรับผู้สมัครโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ ขอให้ตรวจสอบประกาศได้ที่เว็บไซต์ของคณะที่สมัครโดยตรง

แกลลอรี่