คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำความรู้เรื่อง " อาการไม่พึงประสงค์หลังรับการฉีดวัคซีน covid-19 "

12 มีนาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

การติดตามการเฝ้าระวังอาการไม่ถึงประสงค์หลังได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19
แกลลอรี่