ปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัย เข้าสู่สถานการณ์ปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

18 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 
แกลลอรี่