ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

13 ธันวาคม 2564

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 2

ข้อมูลโดย : https://www.eqd.cmu.ac.th/eqdjob.asp
ไฟล์แนบ