ROV Chiang Mai's Youth Esports Tournament 2021 "รอบชิงชนะเลิศ"

23 กันยายน 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ROV Chiang Mai’s Youth sports Tournament 2021

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลในการแข่งขันกีฬา E-sport เชียงใหม่ “ROV Chiang Mai’s Youth E-sports Tournament 2021” โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมนักเลงไดคอม รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมความจริงแล้วเราไม่อุ๋งแค่เราอุ๋งคุกกี้ รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมสู มา เต๊อะ รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ETERNAL  รับเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท

         ซึ่งได้มีพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ครงการแข่งขันกีฬา E-sport เชียงใหม่ “ROV Chiang Mai’s Youth E-sports Tournament 2021” โดยได้รับเกียรติจากคุณ วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท บี เอ เอ เค จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา E-sport ในเกม Arena of Valor หรือ ROV เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬา อีสปอร์ตและสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกมและรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคต การแข่งขันในครั้งนี้มีเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันจำนวน 1,458 คน หรือ 258 ทีม ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1,000 คน หรือ 194 ทีม โดยได้เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 74,000 บาท ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

แกลลอรี่