สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 พ.ค. 2564 : 08:00 น.

5 พฤษภาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 11 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 11 ราย

และมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ Cohort Intermediate ward ตึกสงฆ์ 12 ราย

รวมทั้ง มีผู้ป่วย 10 ราย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มช

ในส่วนของ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช.
-ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาตัว
-รวมจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวทั้งหมด 58 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย 25 ราย และ ผู้ป่วยหญิง 33 ราย
-ผู้ป่วยรักษาหาย 14 ราย

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมส่งแรงใจให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่