สำนักทะเบียนและประมวลผล ปิดที่ทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม 2564

12 กรกฎาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล ปิดที่ทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13-31 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการให้ใช้ช่องทางการติดต่อแบบออนไลน์เป็นหลัก
แกลลอรี่