นักศึกษาคณะวิทย์ มช. พร้อมเพื่อนร่วมทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 5 หมื่นบาท จากโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์

19 เมษายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

        นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ มช. พร้อมเพื่อนร่วมทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 5 หมื่นบาท เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ จากโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ สำหรับอุตสาหกรรมไทย ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2565 ที่กรุงเทพฯ

สมาชิกทีมประกอบด้วย
นายธเนศ สิงห์ลอ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
นายธวัชชัย จันทะบุตร : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
นายพัทธนันท์ นิรุกติศานติ์ : สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดยมีอาจารย์ ดร.ปราการ อุณจักร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม

โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ทัดเทียมระดับสากล โดยเน้นกระบวนการทำงานและอบรมอย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน ตั้งแต่รอบที่หนึ่งจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

CR.photos  https://www.facebook.com/ai.development.th/ 
แกลลอรี่