รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล

26 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหน้าผาก จำนวน 50 ชิ้น แว่นป้องกันเชื้อโรค จำนวน 50 ชิ้น และชุดป้องกันเชื้อโรค จำนวน 50 ชุด จาก มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Shen Yi ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน พร้อมด้วยคณาจารย์สถาบันขงจื่อ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
แกลลอรี่