สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา(ประเภทแกง)

28 มกราคม 2563

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา(ประเภทแกง)

- 30 มกราคม 2563
แกงแคจิ๊นหมู
รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น.
รอบที่ 2 : 14.00 – 16.00 น.

- 31 มกราคม 2563
แกงสะแล
รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น.
รอบที่ 2 : 14.00 – 16.00 น.

- 1 กุมภาพันธ์ 2563
แกงผักกาดใส่จิ๊นไก่
รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น.
รอบที่ 2 : 14.00 – 16.00 น.

วิทยากรโดยครูสุพันธ์ ฉิมดี

ค่าลงทะเบียนรอบละ 200 บาท/ท่าน (จำกัดรอบละ 15 ท่าน)
วิธีลงทะเบียน

1. สามารถ Scan QR Code ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
2. สมัครผ่านลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1ZEYNAHYR4nak10nEiKptHzJcLBwcJ1lP0yC4RGUe9T4
3. สมัครผ่านเว็บไซต์ http://art-culture.cmu.ac.th/

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการอบรมครบทั้ง 3 อย่าง จะได้รับใบประกาศผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา(ประเภทแกง)

สถานที่อบรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
https://goo.gl/maps/3F8YmWkA84EBYF6d6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 625
แกลลอรี่