นักศึกษา อก.มช. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศไทย ในงาน Food Innovation Contest 2019

17 มิถุนายน 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมทางด้านอาหารในงาน Food Innovation Contest 2019 "Innovation for Value-added of Food Industry" โดยสามารถคว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลิตภัณฑ์ Qube+ (คิ้วบ์พลัส) นวัตกรรมอาหารจากแบคทีเรียเซลลูโลส ผลิตภัณฑ์มุกวุ้นข้าว โดยในทีมนักศึกษา ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาว กันติชา หงษ์เจ็ด, นางสาว พิชญ์สิรี คำฝั้น และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ นางสาว กมลวรรณ เตชัย, นาย ทรงพล จากน่าน, นาย วรายุส กันธิยะ, นาย อภิวิชญ์ บุญมี โดยมี อาจารย์ ดร. ธันยพร ศิริโวหาร และอาจารย์ สุฐพัศ คำไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้อง Grand hall 203 ไบเทค กรุงเพพฯ 
แกลลอรี่