มช. พัฒนาแอปพลิเคชัน CMU SELF HEALTH CHECK CARE U

22 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช. พัฒนาแอปพลิเคชัน CMU SELF HEALTH CHECK CARE U
แบบบันทึกสุขภาพประจำวันของผู้ป่วยโรคโควิด-19 เมื่อครบกำหนดการกักตัว
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน CMU SELF HEALTH CHECK CARE U หรือแบบบันทึกสุขภาพประจำวันของผู้ป่วยโรคโควิด-19 เมื่อจำหน่ายกลับบ้าน แบบ 3 ภาษา เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยที่ครบกำหนดการกักตัว สุขภาพแข็งแรงเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้าน ซึ่งผู้ป่วยทุกคนจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลรายงานสุขภาพประจำวัน วันละ 1 ครั้งติดต่อกันจนครบ 14 วันผ่านโปรแกรมดังกล่าว โดยจะมีทีมแพทย์คอยติดตามดูข้อมูลในระบบ หากมีอาการผิดปกติ หรือมีอาการเจ็บป่วยแทรกซ้อนกลับมาอีก ผู้ป่วยจะได้รับ SMS แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์กรณีผลประเมินสีแดง ทีมแพทย์จะทำการติดต่อเพื่อซักถามอาการเพิ่มเติมได้ทันที
แกลลอรี่