Webinar “เปิดตัว อาจารย์สายการสอน และสายวิจัย”

18 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Webinar “เปิดตัว อาจารย์สายการสอน และสายวิจัย” 

อาจารย์ มช. เลือกภาระงานตามความถนัดของตนได้แล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00-14.30 น. 

คลายข้อสงสัยทุกข้อกับผู้บริหาร

  • ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี (ยุทธศาสตร์โดยรวม)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี (ทรัพยากรบุคคล)


สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://cmu.to/ks1np


แกลลอรี่