วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี ให้การต้อนรับคณะทำงานภายใต้โครงการ "China-Laos-Thailand Education Digitization International Joint Research and Development Center of Yunnan Province" จาก Yunnan Normal University นำโดย Professor HAO SHUMEI รองอธิการบดี

21 มกราคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี ให้การต้อนรับคณะทำงานภายใต้โครงการ "China-Laos-Thailand Education Digitization International Joint Research and Development Center of Yunnan Province" จาก Yunnan Normal University นำโดย Professor HAO SHUMEI รองอธิการบดี

โดยในเวลา 10.30 น. ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการ "China-Laos-Thailand Education Digitization International Joint Research and Development Center of Yunnan Province" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Porf. HAO SHUMEI รองอธิการบดี Yunnan Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามใน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาดังกล่าวฯ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

จากนั้นเวลาประมาณ 13.30 น. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้นำคณะทำงานดังกล่าวฯ เข้าเยี่ยมศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLIC) และได้หารือความร่วมมือร่วมกับ
อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ อีกทั้งยังใช้โอกาสนี้ศึกษาดูงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความร่วมมือดังกล่าวฯ อีกด้วย และในช่วงเวลา 15.00 - 17.00 น. คณะทำงานได้เดินทางมายังวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเพื่อประชุมหารือรายละเอียดในการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม ICB1313 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่