สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

Biomedical Engineering Institute

พวกเรา คือ กลุ่มนักวิจัยผู้มีความมุ่งมั่นจากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมที่จะปลุกปั้นบัณฑิตรุ่นใหม่ เพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมด้วยความรู้และความสามารถในรูปแบบวิศวกรรมชีวการแพทย์

เข้าสู่เว็บไซต์

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาธินันท์ แพ่งนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942083
pathinan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวัล มนัสพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942083
chawan.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ คำปวน
รองศาสตราจารย์
053-942083-4
sarawut.kumphune@cmu.ac.th