วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

International College of Digital Innovation

"College of Digital Startup" วิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ

เข้าสู่เว็บไซต์
          วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) ได้ขยายพันธกิจทางการศึกษาให้ครอบคลุมการศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมดิจิทัล พันธกิจใหม่นี้ตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในส่วนคลัสเตอร์เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา TransNational Education ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติที่เป็นผู้นำในด้านของการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และอื่น ๆ
          ICDI เปิดสอน 3 หลักสูตรนานาชาติสุดล้ำในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการและความท้าทายของสังคมดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
  1. Digital Business of 4.0: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
  2. Digital Startups and Financial Technology: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน
  3. Digital Policy Maker: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงินข่าวและผลงานเด่น

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

โครงการ Study Trip Abroad ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

The 7th Thailand International College Consortium International Conference
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

International College of Digital Innovation organizes the seminar CMU APEC Sustainability Forum 2022: CMU-APEC-SDG Forum 2022
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

We are hiring…an Expat specialist position
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

ICDI Hackathon 2022
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

กิจกรรม Chiang Mai University International Street Fair
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

ICDI Update Forum ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

ICDI ร่วมแรงร่วมใจทาสีเส้นแบ่งช่องจอดรถ
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

ICDI กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน “Chinese New Year Party”
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

ICDI Care เราดูแลกัน " Happy & Healthy ICDI Family" we will go through this together
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

People participate in celebration of Holi Festival at The Consulate of India - Chiang Mai (Hang Dong) on 29th March at 19.30 hrs.
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

ร่วมใจทำหน้ากาก Face Shield DIY by ICDI จำนวน 120 ชิ้น

End of content