วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

International College of Digital Innovation

"College of Digital Startup" วิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ

เข้าสู่เว็บไซต์
          วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) ได้ขยายพันธกิจทางการศึกษาให้ครอบคลุมการศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมดิจิทัล พันธกิจใหม่นี้ตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในส่วนคลัสเตอร์เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา TransNational Education ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติที่เป็นผู้นำในด้านของการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สาธารณะรัฐประชาชนจีน สาธารณะรัฐเกาหลี และอื่น ๆ
          ICDI เปิดสอน 3 หลักสูตรนานาชาติสุดล้ำในด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการและความท้าทายของสังคมดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
  1. Digital Business of 4.0: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
  2. Digital Startups and Financial Technology: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน
  3. Digital Policy Maker: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงินข่าวและผลงานเด่น

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

กิจกรรม Chiang Mai University International Street Fair
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

ICDI Update Forum ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

ICDI ร่วมแรงร่วมใจทาสีเส้นแบ่งช่องจอดรถ
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

ICDI กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน “Chinese New Year Party”
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

ICDI Care เราดูแลกัน " Happy & Healthy ICDI Family" we will go through this together
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

People participate in celebration of Holi Festival at The Consulate of India - Chiang Mai (Hang Dong) on 29th March at 19.30 hrs.
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Read more..

ร่วมใจทำหน้ากาก Face Shield DIY by ICDI จำนวน 120 ชิ้น

End of content