วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

College of Art, Media and Technology

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน “Toward creating innovation to sustainability ”

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

Tel. (+66) 5392-0299 Fax. (+66) 5394-1803

อีเมล

pr.camt@camt.info

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.camt.cmu.ac.th