นักศึกษาสามารถเข้าเยี่ยมชม เพจสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตามลิงก์ที่แนบนี้
https://art-culture.cmu.ac.th/Museum