CMU MOOC (CHIANG MAI UNIVERSITY MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา นักเรียน นักศึกษา คนที่กำลังทำงาน หรือ ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการหาความรู้เพื่อไปใช้ต่อยอดในการเรียนหรือทำงาน สามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาที่น่าสนใจกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถเรียนได้ทุก Devices เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ทุกที่ ทุกเวลา

เป็นอิสรภาพทางการศึกษารูปแบบใหม่ ให้แก่ผู้สนใจเข้าเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ ที่สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟรี!! ผ่านระบบ CMU MOOC โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ


เว็บไซต์ : https://mooc.cmu.ac.th