มาตรการป้องกัน สำหรับการเปิดพื้นที่ใช้บริการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่