อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพประกอบด้วย

1. ห้องตรวจและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2. ห้องฟิตเนส
3. ห้องปฐมพยาบาล (คลินิกกายภาพบำบัด)
4. สนามฟุตซอล
5. สนามบาสเกตบอล
6. สนามยิงปืน
7. สนามเทควันโด
8. สนามไอคิโด
9. ร้านกาแฟ

ดูรายละเอียดสถานที่กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติมได้ที่
http://sdd.oop.cmu.ac.th/sddnew/th/sports-venue/
แผนที่สถานที่กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนะนำเส้นทางสำหรับการวิ่งออกกำลังกาย รอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขั้นตอนการเข้าใช้สถานที่กีฬา
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการสถานที่กีฬาแนะนำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน และหลักการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำเบื้องต้น" ประจำปี 2565


เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 053-943063

FB: https://www.facebook.com/sportscenterCMU/