กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 (ซอยข้างไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 053-941360
  • ติดตามกำหนดการกู้ยืมและรายละเอียดต่าง ๆ ทางเพจ facebook กยศ.มช. เท่านั้น https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU/
  • เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://www.studentloan.or.th


รายละเอียดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565