โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC)

ดำเนินงานเชิงรุกด้านการสื่อสารองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่ากับมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

เข้าสู่เว็บไซต์
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ด้วยการรวมพนักงานสังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง และศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านสื่อสารแบบครบวงจร ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานเชิงรุกด้านการสื่อสารองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 


ข่าวและผลงานเด่น

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์พยาบาล มช. ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ปร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สามนักศึกษาทีม Palalamp มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าแ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น สภาพนักงา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า หน่วยงานต้นแบบในการปกป้อ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นศ.CAMT หนึ่งในสมาชิกทีมช. ชนะเลิศการแข่งขัน Espor...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

น้ำดื่มตราอ่างแก้ว ชวนร่วมกิจกรรม แชะ & Share ลุ้น...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีครั้งที่ 5 (The 5th RUN ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 7/2561
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของโครงการ USAC
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CMU e-Docume...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยย...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะพยาบาล มช. ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แถลงข่าว เปิดตัวโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการการเ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีคุณประโยชน์และสนับสนุน...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ลงนามป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกระพรุนพิษ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบแนวนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันวิสาขบู...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุด...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการประเด็นกัญชา
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีให้โอวาทคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเข...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กล่าวต้อนรับ การประชุมจัดทำข้อเสนอตามแนวทางพัฒนาพื...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอตามแนวทางพั...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรม “CMU Inspiring Students”
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตร แก่ผู้นำองค์...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Confucius E-Learning Center P.R.China
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การแข่งขันสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2562 (START...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก I-Shou University, Taiwan
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยือน Toyo Univer...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เยี่ยมเยือน US Airforce สำนักงานโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล รายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สั...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วินัยทางการเงิน การคลั...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมบริษัท Fr...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัย...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยือน Iwate Univer...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Happy Money วางแผนการ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมพิธีเปิดกรวยสักการะหน้าพ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญทักษิณานุประทานแด่บูรพชนมหาวิทยาลัยเชียงใ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มช. กับ ANPOR
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที่ส่งเสริมแล...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีดำหัวอธิการบดี 12 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีปิดกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชีย...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช.ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวอดี...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ระดมทีมนักวิจัย มช. เปิดแหล่งให้ความรู้ด้านหมอกควั...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. บูรณาการองค์ความรู้แก้ไขปัญหาหมอกควันกับจังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมมือกับกัมพูชา เวียดนาม พม่า และลาว แก้ไขปั...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สร้างนวัตกรรม เพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วิศวฯ นำองค์ความรู้สร้างห้องหลบฝุ่นชุมชน วิธีการใ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เสริมชุมชน ด้วยการนำความรู้จากงานวิจัยไปบริการ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมุฑิตาจิต สระเกล้า ดำหัว คณะกรรมการสภามหาวิทยา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาว...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สถานการณ์มลพิษทางอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา แก่ศิลปินพื้นบ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. นำองค์ความรู้จากงานวิจัย มุ่งแก้ปัญหาหมอกควันอ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะผู้บริหาร ร่วมสระเกล้าดำหัว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมุฑิตาจิต สระเกล้า ดำหัว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญสำนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องในประเพณีปี๋ใหม...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และปล่อยปลา
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เมี่ยง..ชาป่าหมัก ของว่างโบราณยับยั้งมะเร็ง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 7
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีแสดงมุทิตาจิต สระเกล้า ดำหัว คณะกรรมการส่งเสริ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมวิชาการนานาชาติ DASFAA 2019
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Survival Skill for Hig...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มูลนิธิพัฒนา มช. มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิต่อต้านโรค...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิด“ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 และพิธีลงเสาเอกอาคารโครงการก่อส...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ชูศรี ทิมพัฒนพงษ์
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. บูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิ และภูมิทัศน์โดยรอบ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการ “ส่งต่อลมหายใจสู้ภัยฝุ่นควัน” จัดทำเครื่อง...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถวายเครื่องสักการะ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีรื้อถอนศาลพระภูมิเดิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ เนื่องในโครงการบูรณะปรับปรุงศา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดการประชุมสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียง...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ดร.อมรพันธุ์ นิมานันท์
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ส่งมอบอากาศดีให้ชาว อ.เวียงแหง
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เยี่ยมเยือนโรงเรียนเหมียนหยาง เซียนเฟิงลู่ สิรินธร
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถวายสื่อในการพัฒนาสุขภาวะสำหรับแรงงานข้ามชาติ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผลงานวิจัยจาก CERT Center คณะแพทย์ฯ มช. คว้า 2 รา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

13 เม.ย.นี้ มช. อัญเชิญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์แพทย์ มช. ชนะเลิศนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบหนังสือจากกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบอาหารแปรรูปและสิ่งของที่จำเป็น ช่วยเหลืองานเฝ้า...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th World Crafts Council...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นิทรรศการ “Tree of Life”
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต”
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ชวนคลิก เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยทีมวิจัย...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำทิพย์จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. จัด Safe Zone ช่วงวิกฤตหมอกควัน
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมรับฟังการระดมความคิดเห็นของนักศึกษาในการแ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรม International Songkran Festival
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการ Free CMU กิจกรรมดีๆที่คุณเลือกได้
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการเทศกาลดนตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลข้อมูลหน้าเว็ปไซต์ มช.
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควั...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

The SMBC Bangkok Branch Scholarship Awarding Ceremony
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย แล...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชี...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ฮับขวัญน้องหล้า อำลาปี้ใหญ่ สาธิต มช.
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ลงนาม Dali University, China พัฒนาวิชาการ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณาจารย์จาก Stanford University, USA
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ราตรีอ่างแก้ว มช. พิษณุโลก
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการฉุกเฉินสำ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แพทย์ มช. รับยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม เริ่มปีการศึกษา 2563
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ สำหรับนักศึกษาพิการ มช.
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย ต่อการรับรู้ ปร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์พปปะนักศึกษา และ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ให้การต้อนรับ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานกรร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การสัมมนา Southeast Asia HIV Addition Technology T...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุม SHYFTE – Building Skills 4.0
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การสัมมนากระตุ้นการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรม "มช. จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" ตามแนวพระราชดำริ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวาระครบรอบ 55 ปี แห่...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Yunnan Normal University, P.R. China
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรม FACMUAA TALK 2019 ในหัวข้อ “STEEL SHEET AR...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปน...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

2 นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก CERT Center คณะแพทย์ฯ ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัย มช. คิดค้นเครื่องฟอกอากาศราคาประหยัด ต้นท...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รองอธิการบดี มช. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิท...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พบปะหารือ คณะกรรมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งาน CMU IT Festival 2019
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ลงนามร่วม ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดลำปา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 48 กอ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดั...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการ English and Chinese Summer Camp
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช.ส่งเสริมประชาธิปไตย เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Job & Education Fair
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Northwestern University, Philippines
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กำหนดจุดรับหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ส...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ปภ.เชียงใหม่ นำหุ่นยนต์พ่นละอองน้ำแรงดันสูงเพิ่มคว...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สถาบันวิจัยวิทย์สุขภาพ มช. แนะวิธีง่ายๆ ช่วยลดฝุ่น...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปลี่ยนแปลงวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มช. จา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศงดจัดกิจกรรมของนักศึกษาในที่โล่งแจ้งสืบเนื่อ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. งดการเรียนการสอน 14 - 15 มี.ค. 62 เนื่องจากสถา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การสัมมนาทางวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 เรื่อง ฝ่าลมต...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

The 2nd International Forum on Open Innovation : T...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การฝึกอบรม เรื่อง Train The Trainer เกี่ยวกับเรื่อ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ป...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นิทรรศการผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้างครั้งที่ ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล Singhakao Challenge Run 2019
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรม ข่วงประชาธิปไตย ส่งเสริมการเลือกตั้งผู้นำน...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดกิจกรรม “ข่วงประชาธิปไตย ส่งเสริมการเลือกต...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดมิติใหม่ของการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ CMU-SMILE
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับสมัครผ้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่ว...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์ นักวิจัย มช. รับทุนวิจัย 32 ทุน เป็นอันดับ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาทัวร์น...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมหารือจัดทำข้อเสนอการพัฒนาภาคเหนือและประเทศ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นำทีมเรียนรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรและการสร้างแบรนด์ มช. 4.0
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมงาน เสวนา “รู้ลิ้ม ชิมรส” อาหารแอฟริกันและล้านนา
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สัมมนาวิชาการ Understanding the Role of Curator as...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม เริ่มปีการศึกษา 2563
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Yunnan University China
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการผ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบเงินจากนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 07
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Myanmar Public Administrati...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุน ชมรมดนตรีส...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วิ่งมินิมาราธอน “ATHLETIC CMU RUN 2019” ครั้งที่ 2
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. นำองค์ความรู้จากงานวิจัย มุ่งแก้ปัญหาหมอกควันอ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก National University of Singapore
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชั...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Toyo University, Japan
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การอบรม เรื่อง สานเสวนาด้วยสุนทรียปรัศนีเพื่อการปร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การสัมมนาพิเศษในหัวข้อ New Tech New Skills
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แถลงข่าวโครงการ Erasmus + Capacity Building in Hig...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 5/2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้าน...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดโครงการ อบรมเรื่อง “คุณธรรมและความโปร่งใสใ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ นายวิทยา ศรีบัณฑิตมงคล
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมร่วมกับองค์กรนักศึกษา แนวทางป้องกันอุบัติเหต...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีประกาศเกียรติคุณนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิท...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Sophia University Japan
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัยจาก CERT Center คณะแพทย์ฯ มช. รับรางวัลวิท...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. นิสิตเก...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาแมสคอม มช. รับรางวัลชมเชยระดับประเทศประกวด...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. จัดสรรทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Pr...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก CPPCC Shanghai Committee China
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุม The 6th NRCT - IFS –PERCH – CIC Workshop...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือนและลงนามข...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือนและลงนามข...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือน Indian C...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางเยือนและลงนามข...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งาน"ราตรี อ่างแก้ว ราชบุรี”
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งาน "ราตรี อ่างแก้ว อีสาน 2562"
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริม W...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นศ.รังสีเทคนิค รับรางวัล Best poster presentation award
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มุ่งเป็นต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย นำนวัตกรรมการวิ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความงานวิจัยทางเศ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มอบโล่รางวัลการแข่งขันสุนทรพจน์ตามวิถีประชาธิปไตย ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดกิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 6
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Smart Library to Smart Society
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Alice Salomon University Berlin (ASH)
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง ให้กับบุคลากร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรม International Exchange Program Show & Share
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม RRi...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก University of Minnesota, USA
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับ นายกเทศมนตรีนครยะลา และคณะ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินบริจาค ในการจัดงานพิธีพระรา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาจีน มช. ชนะประกวดร้องเพลงในเทศกาลตรุษจีน
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอบคุณอัยการ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th International Confe...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อห...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minneso...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มุ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนตอน...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดการประชุมวิชาการวาระก้าวสู่ปีที่ 60 ของการ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วิ่งการกุศล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 “Chiang Mai Un...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานราตรีคืนสู่เหย้าบ้านสีแสด วาระก้าวสู่ปีที่ 60 ก...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีบวงสรวง โครงการ CMU Chiang Mai Marathon 2019
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัย ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญปอยหลวงเพื่อเฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรง...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สำนักงานเลขานุการเครือข่ายม...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบเงินสมทบกองทุน 50 ปี มช.
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. อันดับที่ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับเว็บไซต์ม...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัย มช. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมนำพลังจิตอาสากว่า 100 ชีวิต สร้างแนวกันไฟ ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ปลูกต้นซากุระสัญลักษณ์การก่อตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวั...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นซากุระเพื่อแสดงสัญลักษณ์ความสัมพ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อาจารย์ มช. รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีพระเจ้ากาวิละ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานฉลองเทศกาลวันตรุษจีนประจำปี 2519
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Universiti Teknologi MARA Kela...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัย มช. ได้รับ 6 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดกิจกรรม Chiang Mai Bike and Run 2019
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ฤ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรมสร้างแนวกันไฟ ณ เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอย...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดการแข่งขัน Sports Day 2018
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วางพวงหรีดและร่วมพิธีรดน้ำศพ รองศาสตราจารย์ฤทธิ์ ศ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนานักศึกษา มข...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ทำความรู้จักกับฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และวิกฤตหมอกควันในภาคเหนือ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นศ. CAMT ชนะเลิศนักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU Smart Students
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชั...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คืนสู่เหย้า นักศึกษาเก่า มช. รหัส 07 (รุ่นแรก)
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมสนับสนุนการจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาแมสคอม มช. ชนะเลิศประกวดสื่อส่งเสริมภาพลัก...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

บุคลากรสำนักหอสมุดคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ 5 รางวัลการนำเสนอทางวิชาการ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะ
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. จัดวิ่งมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานฯ 10 กุมภาพันธ์น...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Toyo University, Japan
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นผู้สมัครคัดเ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรม 12 ประสาน วิ่งเพื่อการกุศล (12 Prasanchari...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การสัมมนา เชื่อมโยงความรู้ชนเผ่าพื้นเมือง ท้องถิ่น...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์บริการการแพทย์หร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ปั่นจักรยาน Bike with The Blin...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สภากาแฟ เวียงเจ็ดลิน
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการทั่ว...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักง...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับสมัครตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมื...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU Book Fair ครั้งที่ 25 วันที่ 2 - 10 ก.พ. 2562 ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ก้าวใหม่ มช. รุกยุทธศาสตร์ด้านล้านนาสร้างสรรค์
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. สานต่อแนวทางบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สม...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมแสดงความยินดีงานเลี้ยงฉลองเทศกาลตรุษจีน 2019
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Board Japan College of Foreign...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 “ช้...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันส...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด แสดงความเคารพต่อ มล.ปิ่น มาลากุล
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ และพิธีถวายเครื่องสักการะบวงสร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ทูลเกล้าฯถวายเงิน จากการจัดการแข่งขัน CMU Marathon 2018
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พุทธศาสนาในสมัยเมจิ”
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนามหาวิ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Chiang Mai Bike Ride & Run 2019
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬา มช.สู้ศึก ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มช. รุ่นที่ 53
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาว...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์บริหารงานวิจัย (โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดก...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี รับสมัครตำแหน่งอาจารย์
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับสมัครตำแหน่งนักวิชากา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์นวัตกรรมอาหารละบรรจุภัณฑ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้า...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มช. รุ่นที่ 53
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบเงินสนับสนุนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดการสัมมนาโครงการ วันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

รับมอบสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านควา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนการสอนแนวใหม่บนแพ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของห...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของห...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของห...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช.-วช.-สนช.-ปตท. MOU ต่อยอดงานวิจัยพลาสติกชีวภาพท...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

บุคลากรสำนักหอสมุดคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มอบรางวัลช้างทองคำ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวั...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เส้นทางการสัญจร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองบัณฑิต จัดสถานที่ถ่า...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ลำดับการถ่ายภาพหมู่คณะ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตร ครั้งที่ 53
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผ...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. สานต่อแนวทางบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดตัว 3 เรื่องดีๆ ต้อนรับศักราชใหม่ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มุ่งนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร สุขภาพและกา...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เยี่ยม China-ASEAN Collaborative Innovation Center...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมการประชุม The Inaugural Meeting of South and S...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรร...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาจาก College of Agricult...
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุม The First World Eco-Design Conference
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Guizhou University, P.R. China

End of content