สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

Energy Research and Development Institute - Nakornping

“เป็นสถาบันชั้นนำด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน”

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ 0-5394-2007-9,0-5394-8195-8
โทรสาร 0-5390-3760,63
งานพัฒนาธุรกิจ 091-859-4895, 091-8596548

อีเมล

jaru.j@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.erdi.cmu.ac.th/