ศูนย์สัตว์ทดลอง

Laboratory Animal Center

เป็นหน่วยงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านงานบริการการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

Tel. 0 5394 8621
Fax. 0 5394 8630

อีเมล

laccmu.office@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.lac.cmu.ac.th/