ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา

Lanna Rice Research Center

ศูนย์ประสานงานการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อยกระดับข้าวท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

053-944911
053-944912

อีเมล

lannarice.research@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://lanna-rice.cmu.ac.th