กองแผนงาน

Planning Division, Office of the University, Chiang Mai University

SMART PLANNING Ready for transformation

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

กองแผนงาน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทร. 053-943141-55 (ยกเว้น 49)
แฟกซ์. 053-941144 , 053-941147

อีเมล

planning.cmu@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://planning.oou.cmu.ac.th