อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology Park

สะพานแห่งคุณค่าเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม ให้ก้าวข้าม "หุบเหวแห่งความท้าทาย (Valley of Challenge)"เพื่อสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ชั้น 2 (อาคาร A) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

เบอร์โทรศัพท์ +66 5394 8678

อีเมล

info@step.cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.step.cmu.ac.th/