ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

23 มิถุนายน 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

วันไหว้ครู (งดการเรียน การสอน การสอบและไม่นับเวลาเรียน)

เดิม พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

เปลี่ยนแปลงเป็น พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/wHsUr


แกลลอรี่