"พวกเราชาวเชียงใหม่ จะผ่านพ้นสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ไปโดยสูญเสียน้อยที่สุด หากประชากรได้รับวัคซีนมากกว่า 85%

30 ตุลาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

การฉีดวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตและเจ็บป่วยรุนแรงได้ จึงขอเชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด”

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

#ฉีดวัคซีน #เชียงใหม่ #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่