ความเสี่ยงและข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด -19 ภาษาเกาหลี โดย นักศึกษาพยาบาล มช. (หลักสูตรนานาชาติ)

12 มกราคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


COVID-19 Risks and Prevention in Korean Language presented by Nursing Student (International Program)

With concern from Faculty of Nursing, Chiang Mai Universityแกลลอรี่