รณรงค์ให้ประชาชนเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนให้ครบ 100%

18 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

รณรงค์ให้ประชาชนเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนให้ครบ 100%

: ฉีดวัคซีน
: สวมหน้ากากอนามัย
: เว้นระยะห่าง
: ล้างมือ
" คือทางรอดให้ชีวิตปลอดภัยจาก COVID-19 "

โดย อายุรแพทย์/กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#คนเชียงใหม่ฉีดวัคซีน100%
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

แกลลอรี่