ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด

27 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด
พร้อมหลักการเปิดใช้แอปพลิเคชันแบบการบันทึกสุขภาพตนเอง COVID-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU #Chiangmaiuniversity #covid19
แกลลอรี่